Hledání

Přihlášení

Home arrow Články arrow Jak na to? arrow Zranění při seskocích (BASE) a první pomoc na místě
Zranění při seskocích (BASE) a první pomoc na místě PDF Tisk E-mail
Autor: podle DexterBASE volně přeložil Honza Beran, 26. 12. 2007 (8236x shlédnuto)

firstaids Právě jste přistáli po super seskoku z vysoké skály. Vlna adrenalinu Vám ještě prochází tělem, když si znovu v duchu přehráváte právě proživší zážitek. Když sbíráte padák, na chvilku se pozastavíte a zakloníte hlavu, abyste si vychutnali dalšího skokana. Vidíte, jak po krátké prodlevě volného pádu otevírá a okamžitě mu nad hlavou rozkvétá vrchlík. Přestože podniká úhybné řídící manévry, opakovaně naráží do skály. Poté, co se mu konečně podaří odpoutat padák od skály, přistává tvrdě na skalní násyp a pokračuje v kotrmelcích, až se zastaví o několik desítek metrů níže. Nehýbá se... Teprve nyní se začíná jednat o „opravdový adrenalinový sport". Co teď ?

Úvod

Scénář nahoře je sice krutý, ale ne nemožný. V tak riskantním prostředí, za jaké skákání BASE považujeme, se sami často dostáváme do situací, kdy se můžeme zranit nebo i zabít. Ale vlastně kvůli tomuto riskování tuto činnost podstupujeme, i když při každém seskoku existuje možnost, že se něco nepodaří. Naštěstí většina společných zranění z BASE je relativně malá a základní znalost první pomoci může významně snížit jejich následky. Okamžitou pomocí můžete redukovat dlouhodobý efekt mnoha zranění a také významně zkrátit čas případné následné léčby. Dalším cílem je zlepšit pohodlí zraněného, což pomůže vyhnout se možnému šoku. V okamžiku, kdy ke zranění dojde, je už dost pozdě myslet na to, abychom se naučili něco z první pomoci. Preventivní příprava z Vás udělá důvěryhodného skokana a povědomí, že Vaši partneři mají tytéž schopnosti, rozhodně zvýší pocit jistoty v případě, že to budete Vy, kdo bude potřebovat pomoc. Pro účel tohoto článku jsem zkusil vysvětlit věci v laických termínech jak jen to bylo možné a také předpokládám, že tu nejzákladnější první pomoc umíte poskytnout a také že víte, jak přivolat odbornou pomoc.

Odhad situace

To je okamžik, kdy zjistíte rozsah události a ověříte četnost zranění skokana. Je to proces, který použijete pro vážná poranění. Váš základní odhad by neměl trvat déle než minutu. Zbytečně tuto dobu neprodlužujte, abyste neztráceli drahocenný čas, ale také zbytečně nespěchejte, abyste nepřehlédli důležité věci. Vaše minuta bude rozdělena na dvě fáze: bezprostřední ohledání (15 vteřin), a následné ohledání (45 vteřin).

Bezprostřední ohledání: zjištění vážnosti situace.

1. Zabezpečte místo tak, jak jen je to možné. Odstraňte z dosahu všechny nebezpečné věci a vykažte z místa hysterické osoby. Pošlete někoho pro pomoc.

2. Dýchací cesty - ověřte, zda má skokan průchodné dýchací cesty. Jestliže sám dýchá, je to dobré. Jestliže ne, budete je muset zprůchodnit Vy. Použijte zaklonění hlavy/zvednutí brady nebo uvolnění čelistí (tyto techniky byste měli znát ze základního kursu první pomoci).

3. Dýchání - dýchá zraněný? Přiložte ucho k jeho ústům/nosu a podívejte se na hrudník, jestli se nadzvedává a klesá. Jestliže nedýchá, vybavte si, co jste se naučili o dýchání z úst do úst.

4. Krevní oběh - má hmatatelný puls? Ne-li, začněte s masáží srdce. Hodně krvácí ?

5. Deformace - jsou zranění dobře viditelná?

6. Ochlazení - jestliže to povětrnostní podmínky dovolí, svlékněte mu šaty (doporučujeme je rozřezat - kvůli případným zlomeninám) a přikrýt jej nějakou tenčí látkou, jak bude potřeba.

Podchlazení je momentálně dobrá možnost jak zmírnit dopad poranění, ale buďte si vědomi, že skokan tím může upadnout do šoku.

Následné ohledání:

1. Oči, uši, nos a ústa:

a. Oči - na slunci zakryjte a znova odkryjte oči a podívejte se, zda zornice reagují. V noci použijte pro kontrolu baterku.

b. Uši - vytéká z nich jakákoli tekutina? Jestliže ano, nesnažte se ji nijak zastavovat.

c. Nos - jakékoli krvácení ?

d. Ústa - hledejte krev nebo zlomené zuby. Je zde nebezpečí vdechnutí jejich úlomků, proto je všechny pečlivě odstraňte.

2. Krk

Můžete vidět nějaké zřejmé deformace?

3. Hrudník

Je vidět jakákoli část hrudníku, která se pohybuje proti pohybu pacientova dýchání (=zlomená žebra)? Reaguje na něco citlivě?

4. Břicho

Je tu nějaká citlivost nebo se zdá břicho tužší než obvykle (=vnitřní krvácení)? Brání se, když se ho dotýkáte?

5. Pánev

Jakákoliv citlivost? Cítíte, že se kosti jakoby brousí nebo odírají?

Někteří jedinci se zlomenou pánví mají pocit, jako by tam dole „byli odděleni".

6. Ruce

Vidíte nějaké zřejmé zlomeniny? Cítíte, jakoby se o sebe kosti třely? Cítíte puls na zápěstí? Zkontrolujte krevní oběh stlačením nehtů a pozorujte, jak rychle to pod nimi znovu zčervená. Udělejte totéž u sebe pro srovnání. Cítí, když se dotýkáte jeho rukou? Může hýbat rukama? Zmáčkněte mu obě ruce najednou a zkuste ucítit, je-li je jedna jejich strana slabší.

7. Nohy

Vidíte nějaké zřejmé zlomeniny? Cítíte, jakoby se o sebe kosti třely?

Cítíte puls vzadu za kotníkem (kontrolujte vzadu za kostním výběžkem uvnitř kotníku)? Zkontrolujte nehtová lůžka. Cítí Vaše doteky?

Může vědomě zahýbat prsty?

 

V tuto chvíli byste měli mít obecnou představu, jak vážná by skokanova zranění mohla být. Nyní můžete plánovat nejlepší pořadí akcí vedoucí k záchraně skokanova života. Opakujte toto ohledání každých 3-5 minut, dokud nedorazí odborná pomoc. V každém případě nahlaste zdravotníkovi, co jste zjistili. Buďte si jisti, že to pro něj bude velmi důležitá informace.

Pro rychlý seznam ukazatelů životních funkcí:

1. Kontrolujte puls a počítejte údery srdce za minutu.

2. Přibližný tlak krve se dá zjistit i bez stetoskopu.

Návod: Cítíte-li puls na zápěstí, systolický tlak je asi 80. Cítíte-li puls pouze na vnitřní části paže tam, kde se setkávají biceps a triceps, je asi 70. Dá-li se nahmatat už pouze na krku, je asi 60.

3. Kontrolujte počet dechů za minutu.

Pro Vás to tolik úsilí znamenat nebude, ale jestliže můžete zdravotníkovi poskytnout tyto ukazatele životních funkcí po pěti minutách za poslední řekněme půl hodinu, pomůže to Vašemu kamarádovi dramaticky zvýšit šanci na přežití. Důvod je ten, že to ukazuje "směr vývoje" životních ukazatelů a může poskytnout hodnotné vodítko o stavu skokana.

Šok

Šok může mít několik různých příčin, ale obecně lze říci, že v naší situaci je to trauma v nervovém systému, nebo ztráta krve. Šok se objeví, když tkáně a životní orgány nedostávají dost kyslíku z krevního oběhu.

Symptomy šoku zahrnují zejména:

1. Bledost, pocit chladu, studená zpocená kůže.

2. Neklid, těkání.

3. Pocit nucení na zvracení/zvracení.

4. Zrychlené mělké dýchání.

5. Ztráta krevního tlaku.

Prvním krokem pro překonání šoku je zastavení krvácení. Hned poté přikrytí skokana nějakou přikrývkou. Jestliže to vážnost zranění umožní, zdvihněte mu nohy asi 20 cm nad úroveň srdce. Asi bude mít žízeň, ale nic mu nedávejte (ani k jídlu). Jestliže to trvá hodně dlouho než dorazí odborná pomoc, můžete mu dát kapku vody pokojové teploty. I když skokan nevykazuje známky šoku, raději provádějte protišoková opatření preventivně. Mohl by do něj upadnout později.

Krvácení

Existují tři druhy krvácení: kapilární, žilní, a tepenné. Kapilární krvácení je mokvající krev, kterou vidíte, odřete-li si koleno. Je většinou nepatrné a neohrožuje život. Žilní krvácení je krev ze žil. Je tmavá a vytéká z rány. Tepenné krvácení je dost dobře rozpoznatelné, protože krev z rány obvykle stříká obloukem a je jasně červená. Tepny obsahují velké množství krve a tepenné krvácení ohrozí život skoro okamžitě.

Zastavení krvácení:

1. Zatlačte přes kapesník (nebo pokud možno jakoukoli čistou tkaninou) přímo na ránu. Ignorujte možnost zašpinění rány, její vyčištění vyřeší zdravotník později pomocí antibiotik.

2. Jestliže přímý tlak na ránu krvácení nezastaví, kombinujte přímé stlačení rány se zvednutím místa poranění nad úroveň srdce.

3. Jestliže ani to krvácení nezastaví, použijte přímé stlačení tlakového bodu. Existuje jedenáct tlakových bodů na každé straně těla.

4. Jestliže selhalo vše, co jsme dosud popsali, použijte zaškrcení. Mějte ale na paměti, že rozhodnutí, zda použít zaškrcení, je velmi nebezpečné. To totiž úplně zastaví přívod krve do končetiny a může vést v důsledku až k amputaci končetiny. Proto jej použijte jen v opravdovém nebezpečí života. Rozhodnete-li se jej provést:

- Otočte nějaký pruh látky okolo končetiny. Nejlépe použijte něco jako obinadlo přinejmenším 5 cm široké. Řemínek z batohu by měl stačit.

- Utáhněte jej a na konci udělejte uzel.

- Přiložte klacek nebo podobný objekt přímo na uzel a udělejte na něm další uzel.

- Otáčejte klackem, což povede k utažení obinadla. Otáčejte tak dlouho, dokud se nezastaví krvácení

- Upevněte klacek v této poloze.

Zaznamenejte čas, kdy jste zaškrcení aplikovali a jestliže jste jej již jednou použili, neoddělávejte jej.

Zlomeniny stehenní kosti

Stehenní kost je dlouhá kost mezi Vaší kyčlí a kolenem. Těsně vedle stehenní kosti vedou stehenní tepny. Stehenní tepna je jedna z nejdelších tepen ve Vašem těle a její přerušení povede velmi rychle ke smrti vykrvácením. Z tohoto důvodu věnujte stehenním zlomeninám zvýšenou pozornost. Naštěstí je stehenní kost extrémně silná a dá dost práce ji zlomit.

Jestliže máte u skokana podezření na tuto zlomeninu, rozhodně mu zabraňte, aby se na zraněnou nohu pokoušel postavit!

Je-li stehno poraněné, svaly se dostanou do křeče. Jestliže stehenní kost nepodpírá svaly, ostré konce kostí mohou přeříznout svalovou tkáň, nervy a stehenní tepny. Způsob jak tomu zabránit, je použít dlahu rovnoběžnou s osou stehenní kosti. Nejjednodušší způsob použití dlahy je použít dlahu dřevěnou. Abyste dosáhli protažení, zatáhněte přímo za kotník. Představte si, že zkoušíte protáhnout nohu, jako byste ji chtěli prodloužit. Budete potřebovat trvalé protažení končetiny, dokud nebude k dispozici protahující fixační dlaha. Je velmi důležité, abyste nikdy nepřestali natahovat končetinu, protože jinak by mohlo dojít k vážným negativním důsledkům. Jestliže skokan nemá botu na noze, nesnažte se mu ji nazout zpět a už vůbec ne ji znovu zavázat. Z tohoto důvodu radši rovnou sundejte botu ze zlomené nohy. Skokan teď stejně chodit nebude.

Přiložení dlahy

Přiložení dlahy není žádná věda. Když se kost zlomí, její konce jsou obvykle velmi ostré. Pohybují-li se tyto ostré konce v okolní tkáni, mohou poničit svaly, nervy a krevní oběh. Abyste se před tím ochránili, znehybněte postiženou kost fixační dlahou. Někdy je pro znehybnění nutné použít to, co máte momentálně po ruce. V případě zlomeniny existují dvě klasifikace: uzavřené a otevřené.

Uzavřené zlomeniny jsou takové, kdy kost neprořízla kůži. V takovém případě správné ošetření zahrnuje znehybnění končetiny a vyhledání lékařské pomoci. Otevřené zlomeniny se objeví, když kost prořízne kůži.

Známky zlomeniny zahrnují zejména:

1. Konec kosti vyčuhuje z těla ven.

2. Pocit broušení v místě, kde máme podezření na zlomeninu.

3. Deformace končetiny.

4. Ztráta schopnosti pohybu končetinou.

5. Ztráta krevního tepu nebo vnímání.

6. Svalové křeče.

Vaším prvním krokem při ošetření možné zlomeniny je se zastavit a zhluboka se nadechnout.

Některé zlomeniny totiž mohou ohrozit život pacienta, jestliže nejsou správně ošetřeny. Jestliže zde ale není patrné zranění bezprostředně ohrožující život pacienta, pokračujte soustavně, pomalu a ohleduplně v následujících krocích.

Odřízněte oděv z místa zranění a zkontrolujte jakékoli krvácení. Jestliže objevíte otevřenou zlomeninu, ošetřete ji jako jakoukoliv jinou ránu.

Lze obecně říci, že byste se neměli pokoušet narovnat jakkoli zlomenou končetinu. I když byste se neměli snažit sami srovnat kosti, přesto zde existují určité výjimky. Jestliže se na končetině nedá nahmatat tep nebo když ztrácí barvu, pak byste asi měli zmenšit úhel zlomené kosti a dosáhnout tak obnovení oběhu. Jestliže potřebujete přepravit skokana hrbolatým terénem, s plandající končetinou to rozhodně bude velmi obtížné. Nepoužít dlahu v takových situacích by mohlo být velmi nebezpečné. JESTLIŽE SE PŘECE JEN ROZHODNETE ZLOMENINU SROVNAT, mějte na paměti, že ostrý konec kosti může dost podstatně zasáhnout okolní tkáň, takže omezte pohyb na maximum. Cílem použití fixační dlahy je znehybnění zlomené kosti. Měli byste se také pokusit o znehybnění kloubu nad a pod zlomeninou. Najděte něco, co půjde použít jako dlaha. Většina míst, kde skáčeme, jsou zalesněné plochy, takže se tu nachází množství klacků a větví, ze kterých si můžete vybrat. Je-li to možné, obalte fixační materiál ručníkem nebo tričkem, abyste vyplnili prostor mezi končetinou a dlahou. To také zlepší skokanovo pohodlí. Využijte Vaší představivost a obvykle snadno přijdete na to, co se v místě hodí jako dlaha pro tu kterou zlomeninu.

Předloktí se mohou zlomit, když se budete pokoušet přistát ladně za každou cenu i když někdy je s ohledem na situaci lepší přistát do parakotoulu. Zlomená předloktí by měla být zpevněna přirozeným uzavřením dlaně v pěst. Umístěte smotek gázy nebo něco podobného do dlaně ruky. To na dlouhou dobu zlepší pohodlí zraněného. Jestliže máte podezření na zlomená žebra, můžete vypodložit hrudník a jemně ho ovinout nějakou látkou. Pomůže i umístění paže do závěsu na postižené straně. Pokuste se skokana uklidnit a posaďte jej, dokud nepřijede pomoc. Omezte na maximum jeho pohyb, protože zlomená žebra by mohla propíchnout plíce.

Máte-li podezření na zlomeninu lebky, NETLAČTE na hlavu. Sledujte úroveň vědomí a nepodávejte mu žádné léky tišící bolest!

Zranění kloubů

Poškození kloubů je obvyklým zraněním skokanů. Kotníky jsou nejčastěji zraňovaná místa při parašutismu, skocích BASE, a vůbec většiny sportů. Říká se, že "gram prevence je cennější než kilo léčby". To na nás přesně sedí, protože jde asi dost jednoduše snížit počet kotníkových zranění. Nošení kotníkové výztuhy je jednoduchý a účinný způsob prevence zranění kotníku při nejistém přistání. Jsou k dostání v jakékoli lékárně. Jednoduché vymknutí kotníku Vám zamezí ve skákání minimálně na jeden víkend. A vážné vykloubení Vám může způsobit, že si nezaskáčete rok i déle. Zlomíte-li si kost, bude obyčejně po vyléčení silnější než byla před zlomením. Vazy, šlachy a další měkké tkáně se ovšem nikdy úplně nevyléčí.

Zeptejte se kohokoliv, kdo skáče po několik let. Jestliže si skokan poraní kloub, je potřeba jej nezatěžovat a měli byste se k němu chovat jako ke zlomenině, dokud rentgen neukáže opak. Přiložte dlahu a spěchejte do nejbližší nemocnice, aby se ověřil skutečný rozsah zranění. K veškerým vymknutím se lze chovat se společným akronymem, K.L.T.Z.

Klid: nezatěžujte dotčený kloub a dejte mu čas na zotavení.

Led: přiložte led, chladivé obklady nebo mraženou zeleninu na kloub. Z tohoto pohledu je nejlepší hrášek, protože ho lze zformovat do tvaru těsně přiléhajícího ke kloubu. Takto zmrazovaný a znovu rozmrazovaný hrášek Vám ovšem potom nedoporučujeme jíst.

Tlak: pevně ale ne příliš těsně končetinu v kloubu obvažte. Jestliže prsty nebo prsty u nohou zbrunátní, je to příliš těsné. Budete-li pak třít nehtová lůžka, barva by se měla rychle vrátit. Když ne, převažte obvaz volněji.

Zdvih: Zkuste přidržet postižený kloub nad úrovní srdce.

Tuto akci lze doplit léky jako jsou Ibuprofen nebo něco podobného. Dodržujte dávkování uvedené na příbalovém letáku. Tyto léky působí proti horečce a pomůžou od bolesti. Jestliže však tato léčba nepomáhá, je načase vyhledat doktora.

Shrnutí

Tento dokument nemá za účel fungovat jako kompletní soubor informací pro první pomoc pro skokany BASE. Vedle čtení tohoto článku doporučujeme nalistovat si kurs první pomoci (nebo jej přímo podstoupit). Poskytnutí první pomoci je doufejme schopnost, kterou nebudeme nikdy potřebovat. Krutá realita našeho sportu bohužel o zranění je a některá končí i smrtí. Doufejme, že přijde den, kdy se skokani BASE přestanou zraňovat a zabíjet. Než tento den přijde, my všichni potřebujeme vědět, co dělat v takových případech, kdy dojde ke zranění.

---Dexterbase

 
  Komentáře (1)
RSS komentáře
 1 Přidal Hanka website, 26. 12. 2007 12:14
Článek je dobře přeložený, nicméně odborná (či poučená laická) veřejnost se asi bude u některých pasáží chytat za hlavu. Aplikováním některých zásad uvedených v článku lze zraněným naopak ublížit. Prosím, berte tento článek s rezervou a vřele doporučuji absolvovat kurz první pomoci.

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Předch.   Další >