Hledání

Přihlášení

Home arrow Články arrow Bezpečnost arrow Jak bezpečný je parašutismus jako sport?
Jak bezpečný je parašutismus jako sport? PDF Tisk E-mail
Autor: Gondo, 26. 02. 2006 (15853x shlédnuto)

Toto je otázka, kterou si klade mnoho zájemců o parašutistický kurs předtím, než poprvé vkročí do některé z paraškol.

Podobně se mohou ptát:

Je To zcela bezpečné?

Mohu si být jist, že se nezraním?

BPA – Britská asociace parašutismu – britský národní správní orgán - sestavila rozsáhlou databázi, která může napomoci na tyto otázky odpovědět.
Pod tímto článkem najdete odkaz na podrobná data zmíněné databáze.
Nyní se pokusíme data částečně interpretovat s cílem vysvětlit co za nimi hledat.

Je to zcela bezpečné?

Ne!

Neexistuje něco jako zcela bezpečný parašutistický seskok. Jako v jakémkoli jiném sportu a v akčních sportech možná více, i zde prostě existuje nějaké riziko. Možná je celkem nízké, zvláště u některých typů seskoků, avšak nikdy jej nelze zcela vyloučit. Každý, kdo se rozhodne parašutismus provozovat proto dobrovolně přijímá prvek rizika. Zde je naším úkolem poskytnout vám data, jež toto riziko kvantifikují a umožnit vám se kvalifikovaně rozhodnout.

Jak je riziko měřeno?

Riziko v parašutismu je dnes obvykle vyjadřováno počtem poranění na 1.000 seskoků a počtem smrtelných úrazů na 100.000 seskoků.

‚Poranění‘ může znamenat cokoli od drobných poranění či pohmožděnin, přes výrony nebo zlomeniny až po vícečetné zlomeniny či vnitřní poranění. Všechny takové typy poranění jsou v uvedených datech započteny.

Naštěstí převážná většina poranění jsou z řádu drobných poranění či jednoduchých fraktur. Vícečetné zlomeniny či vnitřní poranění jsou vzácné. Uvedené výskyty poranění jsou dlouhodobě celkem stabilní, a umožňují porovnání jednotlivých parašutistických disciplín.

Uvedené výskyty smrtelných poranění jsou proměnlivé z roku na rok, což je dáno (naštěstí) velmi malými hodnotami těchto údajů. Je možné diskutovat, zda z tohoto důvodu tato čísla umožňují srovnání disciplín.

Představují všechny druhy parašutismu stejné riziko?

Ne. Budeme-li mluvit nejprve o parašutistických kursech, rozdělujeme čtyři možnosti, jak ‚ochutnat‘ kouzlo parašutismu. Riziko se u těchto metod celkem významně liší. Riziko se však mění i v závislosti na věku, pohlaví, tělesné váze a fyzické kondici. Pro nováčky muže je riziko 2 až 2,5 krát nižší, než pro nováčky ženy. Tato skutečnost zatím čeká na své uspokojivé vysvětlení. Riziko rovněž stoupá se stoupajícím věkem, vyšší tělesnou váhou a nižší fyzickou kondicí.

Tandemové seskoky

Pasažér je pevně připoután ke zkušenému tandempilotovi. Sdílejí spolu moderní, extra velký padák typu ‚křídlo‘. Po volném pádu kolem 2-2,5 kilometru otevře pilot hlavní padák. Pilot řídí celý průběh seskoku a řeší všechny potenciální problémy. Padák je přizpůsoben pro možnost vyzkoušení ovládání padáku pasažérem, avšak přistání je plně v režii pilota.

Poměr poranění u tandemových seskoků je zhruba 1,4/1000 seskoků (1 poranění na zhruba 700 seskoků), a jen málo se mění dle pohlaví. Poměr smrtelných úrazů je u tandemových seskoků hluboko pod hodnotou 1/100.000 seskoků.

Tandemový seskok je tedy druhem parašutismu s pravděpodobně nejnižším rizikem. Jde o rychlou a snadnou cestu, jak se s parašutismem seznámit a vyžaduje jen velmi malou přípravu. Je však třeba zmínit, že vás nepřipraví na dráhu sportovního parašutisty, a je třeba mnoho další přípravy a tréninku před vaším případným samostatným seskokem.

„Static Line“ – padáky typu „KŘÍDLO“

Základní kurs zakončený samostatným seskokem s automatickým otevřením padáku pomocí výtažného lana.

První seskoky jsou realizovány z malé výšky, obvykle kolem 1.500 metrů, padák je otevřen automaticky bezprostředně po výskoku pomocí výtažného lana fixovaného v letadle. Student se musí vyrovnat se všemi situacemi a je nucen řídit padák až po bezpečné přistání. U prvních seskoků mu k tomu napomáhá navigace instruktora, který mu dává pokyny ze země prostřednictvím vysílačky. Padák typu křídlo umožňuje při správném ovládání velmi měkké přistání (a naopak).

Poměr poranění u nováčků je v průměru 6/1000 seskoků (cca 1/160 seskoků), avšak pohybuje se v rozmezí 5/1000 u mužů po 10/1000 u žen (1/100 seskoků). Počet smrtelných úrazů je v rozmezí 2-3/100.000 seskoků.

Tato metoda vyžaduje kvalitní výcvik a pochopitelně nese vyšší riziko než tandemový seskok. Riziko poranění je výrazně vyšší při vyšší nadváze či nízké fyzické kondici. Vyžaduje dostatečnou sebedůvěru a sebeovládání. Jde o vhodnou metodu pro ty, kdo se rozhodli stát se skydivery a chtějí ve sportu pokračovat. Zřejmě nejde o vhodnou metodu pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet jen jeden seskok či chtějí jen ‚ochutnat‘ pocity parašutisty.

„Static Line“ – kulaté padáky

Základní kurs zakončený samostatným seskokem s automatickým otevřením padáku pomocí výtažného lana na starších typech padáků Toto je parašutismus „jako kdysi.“ Seskoky na starších typech kulatých padáků jsou realizovány z malé výšky, obvykle kolem 600-800 metrů, padák je otevřen automaticky bezprostředně po výskoku pomocí výtažného lana fixovaného v letadle. Student se musí vyrovnat se všemi situacemi (případné problémy na padáku zde mají snadnější řešení než u padáků typu křídlo), a jeho snahou je využít omezených možností řízení kulatého padáku k přistání do bezpečného prostoru. Přistání mohou být docela tvrdá, zejména pro těžší nebo robustnější parašutisty.

Poměr poranění u nováčků je v průměru 17/1000 seskoků (cca 1/60 seskoků), avšak pohybuje se v rozmezí 11/1000 u mužů po 27/1000 u žen (1/37 seskoků). Počet smrtelných úrazů je nyní pod číslem 1/100.000, ale v dobách většího rozšíření této metody byl na úrovni 2/100.000.

Seskoky na kulatých padácích s automatickým otevřením jsou „dobrodružnou zkušeností“, a umožňují poznat parašutismus takový, jaký byl v průkopnických dobách. Tato metoda vyžaduje kvalitní výcvik, tak jako u padáků typu křídlo. V každém případě jde však z výcvikových možností o metodu s nejvyšším rizikem poranění. Přistání jsou nemilosrdně podřízena slabé technice. Stejně jako u padáků typu křídlo, i zde je nutná dostatečná sebedůvěra a sebeovládání.

Výcvik na kulatých padácích neumožňuje přechod na moderní padáky typu křídlo bez dalšího podstatného výcviku zaměřeného zejména na zcela odlišný způsob ovládání padáku a řešení krizových situací. Pro ty, kdo se chtějí stát skydivery a pokračovat ve sportu nejde o optimální metodu.

Accelerated free-fall (AFF)

Jde o seskoky na moderních padácích typu křídlo, ale narozdíl od „Static line“ zde probíhá plný parašutistický seskok z velké výšky (obvykle 4.000 metrů) a s volným pádem. Aby byl nováček schopen takový seskok absolvovat, kromě nezbytné přípravy a výcviku s ním seskok absolvují dva instruktoři, kteří ho v průběhu volného pádu plně kontrolují, a dále vyučují. Tento způsob výuky „ve vzduchu“ urychluje výcvik parašutisty. Při prvním seskoku mu jeden z instruktorů ve vhodné výšce rovněž otevírá padák.

Poměr poranění u nováčků je v průměru 4/1000 seskoků (cca 1/250 seskoků), avšak pohybuje se v rozmezí 3/1000 u mužů po 12/1000 u žen (1/80 seskoků). Počet smrtelných úrazů není zatím vyjádřen, je to však i díky nízkému počtu AFF seskoků do současné doby.

Tato metoda vyžaduje kvalitní výcvik a její nevýhodou jsou výrazně vyšší finanční náklady než při klasickém výcviku formou „static line.“ Díky urychlenému intenzivnímu výcviku a osobnímu přístupu instruktorů je však výcvik parašutisty rychlejší a vyžaduje méně seskoků k dosažení požadované úrovně. Jde o vynikající metodu pro ty, kdo se chtějí parašutistickému sportu opravdu věnovat. I zde je pochopitelně nutná patřičná sebedůvěra a sebeovládání. AFF výcvik je obvykle kombinován s tandemovým seskokem na úvod kursu. Pro zájemce s nižším rozpočtem jsou nevýhodou vysoké vstupní výdaje.

Zkušení parašutisté

Když parašutista projde plným výcvikem, poměr poranění poklesne až na 0,4/1.000 seskoků, a poměr smrtelných poranění na zhruba 1/100.000 seskoků.

Některé disciplíny parašutismu však reprezentují vyšší riziko. Například propagační seskoky mají riziko poranění 3/1.000 seskoků a smrtelná poranění až 6/100.000 seskoků.
(V posledních letech velmi populární disciplíny přistání na rychlých padácích nejsou v tomto průzkumu zahrnuty, pozn. překl.).

Rizika mimo vlastních seskoků

Prostředí sportovních letišť, lety sportovních či malých dopravních letadel, vedení výcviku před seskokem, to vše zahrnuje vlastní rizika pro parašutisty i jejich přátele či rodinu jež za nimi na letiště zavítají.

Tato rizika je obtížné měřit, avšak jsou významně nižší než vlastní seskoky. Provoz letového parku se řídí vlastními předpisy vedoucími k minimalizaci rizik. Na menších sportovních letištích je zejména nutné uvědomit si výskyt letadel s natočenými vrtulemi a v tomto smyslu zejména nepodceňovat pohyb dětí v takovém prostoru.

Co je pro mě nejlepší?

Odpověď na tuto otázku záleží na tom, čeho chcete dosáhnout, jak jste fit a jak si věříte a jakou úroveň rizika jste ochotni akceptovat.

  1. Nechcete přijmout ŽÁDNÉ riziko, parašutismus pro vás NENÍ. (a ani žádný jiný sport Smile pozn. překl.). Nevstupujte do žádného parašutistického kursu.
  2. Chcete nejmenší možné riziko, jste ochotni přijmout poměr 1/700. Nejste příliš fit, nechcete se věnovat náročné přípravě, ale chcete si vyzkoušet parašutismus v celé jeho kráse. Pro vás je ideální formou tandemový seskok.
  3. Jste fit a sebevědomí, jste připraveni podrobit se výcviku. Láká vás výzva vyzkoušet samostatný seskok a hledáte uspokojení v možnosti ovládat padák vlastními silami. Možná chcete pokračovat ve výcviku. Jste ochotni přijmout poměr rizika 1/200 (muži) nebo 1/80 (ženy).
    Výcvik Static line na padácích křídlo nebo AFF je pro vás nejlepší volbou.
  4. Jste fit a sebevědomí, jste připraveni podrobit se výcviku. Láká vás výzva vyzkoušet samostatný seskok a hledáte uspokojení v možnosti ovládat padák vlastními silami. Chcete vyzkoušet seskok na „klasickém“ padáku, a vaší prioritou není možnost dalšího výcviku. Jste ochotni přijmout zvýšenou míru rizika. Pro vás je připravena možnost výcviku na kulatých padácích.

Přejeme vám skvělý první i další seskoky!

Slíbená tabulka s podrobnými daty je ZDE

Převzato ze stránek BPA

Originál článku je ZDE

Přeložil Tomáš Andrejsek, článek převzat s jeho laskavým svolením ze stránek Noname teamu
  Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Předch.   Další >