Hledání

Přihlášení

Home arrow Fórum
Nehoda v Košiciach - 11. 05. 2009 18:47 Predbežná informácia o parašutistickej mimoriadnej udalosti v Košiciach, 09.05.2009

Dňa 25.04.2009 došlo na letisku Košice k parašutistickej mimoriadnej udalosti, pri ktorej došlo k smrteľnému zraneniu cvičenca základného parašutistického výcviku. Na základe predbežného šetrenia bolo zistené, že výcvik a zoskok bol vykonávaný na padáku typu krídlo systémom – upútaný kontajner. Pri výskoku parašutistu nebolo zapnuté výťažné lano, čo bolo príčinou, že sa hlavný padák neaktivoval.

Parašutista počas pádu neotvoril záložný padák a nedošlo ani k jeho automatickému otvoreniu bezpečnostným prístrojom. Pri obhliadke bezpečnostného prístroja bola viditeľná jeho aktivácia a uzatváracie očko bolo preseknuté alebo pretrhnuté.

Výška aktivácie bezpečnostného prístroja, ako aj dôvod, prečo nedošlo k otvoreniu záložného padáka v prípade správnej činnosti bezpečnostného prístroja je predmetom ďalšieho šetrenia.

Použitá padáková technika:
postroj OP-87K, PS- 034RW
záložný padák PZS-92
bezpečnostný prístroj MPAAD.
Opatrenie : do odvolania zákaz vykonávania zoskokov na padákoch, v ktorých je kombinácia záložného padáku PZS-92 a bezpečnostného prístroja MPAAD

Miroslav Gábor
HIP SNA
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.
Re:Nehoda v Košiciach - 11. 05. 2009 23:25 ...by som este doplnil:
Opatrenie : http://www.youtube.com/watch?v=amJmrjNCm4M ...
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.