KRAJNÍ MEZE aneb rizika v parašutismu 2/8 (Letadlo)
Autor: Wiky, 17. 02. 2006 (8798x shlédnuto)

Připoutejte se!

Nebezpečí číhá i v letadle. Připoutejte se! Riziko rozsáhlých zranění číhá i uvnitř letounu, při tvrdších přistání, kdy se parašutisté mohou začít pohybovat a smést a zranit všechny před sebou. Přilby a hlavně ty s kamerami se během přistání, či rychlého klesání nebo nouzového přistání stát dokonce smrtící zbraní. Proto by měly být pevně upoutány na hlavě nebo na jiné pevné a nepohyblivé části v letadle.

Pamatujte si. Nikdy se neodpoutávejte pod hranici 1000 feetů (300 m)!

Úraz při výskoku

Velké letadla zpravidla dosahují logicky i velké rychlosti. Nic nového. Ale také představují zvýšené riziko u výskoku parašutisty, že se vážně zrání nebo usmrtí o část trupu či ocas letadla. Nikdy nevyskakujte, pokud nemáte svolení od pilotů, ať už slovní či světelnou signalizací. Nezapomeňte, že se vyskakuje až na zelené znamení! V tomto okamžiku pilot s největší pravděpodobností může regulovat rychlostí, popř. vzlet. Toto upozornění platí obzvláště pro birdmany a kameramany se speciální kombinézou. U těch se může stát, že se po výskoku octnou nad hladinou letounu a hrozí úraz o ocas letadla.

Předčasné otevření

Pokud se vám předčasně v letadle či ve dveřích letounu otevře padák (ať již závadnou technikou nebo z jiných důvodů) hrozí nebezpečí, že “pohřbíte” i celé letadlo. Kontrolujte pečlivě zavírací trny a vyvarujte se jejich kontaktu s dveřmi letadla při výskoku. Dávejte si pozor, na co šaháte, když se chytáte při výskoku jiných parašutistů, abyste se místo gripů nepřehmátli a neotevřeli jim záložní padák.

Pokud se vám otevře padák ve dveřích, ihned vyskočte, snažte se eliminovat riziko zachycení na letounu.

Aktivace Cypresu při klesání nebo přistání letadla

Může vést k otevření záložního padáku a následnému vytáhnutí ze dveří letadla v male výšce. Je to nebezpečné nejen pro samotného skokana, ale i pro ostatní v letadle. Studentské přístroje jsou náchylnější, protože se aktivují při menší pádové rychlostí než je tomu u expertů. Mějte to na paměti.

Při nouzovém přistání a při klesání letadla v aktivační výšce cypresů přístroj vypněte a zavřete dveře v letadle.

Pořadí a rozestupy při výskocích

Ještě před nástupem do letadla musí být pořadí jasné a skokani by měli nastupovat do letadla tak, aby před výskokem nedocházelo ke zbytečným přesunům a zmatkům. Určení pořadí výskoku je preventivní opatření proti kolizi skokanů ve vzduchu a při otvírání. Čas mezi výskoky závisí také na celkové rychlosti letadla. Při malé rychlosti musí být rozestupy větší, při větší rychlosti mohou parašutisté vyskakovat v kratších intervalech. Dodržujte pravidlo, že kdo otevírá nejvýš, vyskakuje z letadla jako poslední. Mějte přehled i o výšce otvírání u jiných skokanů.

Srážka s letadlem

Skydiverům hrozí nebezpečí srážky s letadlem během volného pádu a nebo během letu na otevřeném padáku či přistávání. Prevencí je především radiokontakt pilota parašutistického letounu s ostatními účastníky leteckého provozu v okolí. Prostor by měl být monitorován i radarem na hlavní letové řídící centrále pro danou oblast. V každém případě si kontrolujte prostor kolem sebe a buďte si jistí, co se nachází v prostoru pod vámi i kolem vás.
Nevyskakujte, pokud nemáte povolení od pilota (slovní pokyn či barevné signalizační znamení).

Visení za letounem

Již několikrát parašutisté zůstali viset za letadlem díky botičkám, brzdícím padáčkům od tandemových padáků, výtažných lan, částem postroje nebo přímo na otevřených padácích. V letadle bývá umístěn u dveří nůž, který slouží k odřezání parašutisty, pokud to jde. U nás je povinností mít vlastní nůž a tak pokud je to v silách parašutisty, může se sám odříznout. V případě visení za hlavní padák postačí, že provede odhoz. Horší případy nastávají v okamžiku pověšení na záložním padáku a nebo část postroje. V těchto případech je odříznutí znemožněno a tak pokud se nepodaří parašutistu vtáhnout zpět do letadla je donucen takto s letadlem přistát.

Přistávající letoun

Není ojedinělé, že parašutisté přistávají na zem současně s přistávajícím letounem. V rámci bezpečnosti nikdy nepřistávejte poblíž runwaye a vyvarujte se křížení dráhy pod 500 stop. Pozor na přistávající letadlo po přistání a návratu na balírnu. Po ploše se pohybujte kvůli lepší slyšitelnosti bez přilby.

Porucha letounu

Vyžaduje velkou obezřetnost a rychlé rozhodování. Pilot sám rozhodne, zda parašutisté mají zůstat na palubě nebo zda opustit kabinu. Pokud zahlásí nouzové přistání, je nutné, aby se skydiveři připoutali, zavřeli dveře a vypnuli přístroje. Pokud mají opustit letadlo, musí to udělat s ohledem na ostatní parašutisty. Všichni se chtějí dostat bezpečně ven a bezpečně přistát. Zbytečně nebrzděte ve dveřích. Nestrkejte se a nepředbíhejte. Nevyvolávejte paniku. Pokud vyskočíte, pamatujte si, že ve výšce menší než 500 m je lépe již otevírat záložní padák. Mějte přehled o výšce!
  Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved