Hledání

Přihlášení

Home arrow Články arrow Bezpečnost arrow Situace při dvou otevřených padácích typu křídlo
Situace při dvou otevřených padácích typu křídlo PDF Tisk E-mail
Autor: Astor, 19. 09. 2006 (7747x shlédnuto)

01-1Záložní padáky typu křídlo začínají být pomalu ale jistě samozřejmostí i v našich končinách. Jejich výhody jsou zřejmé: umožňují bezpečné a měkké přistání i v obtížných podmínkách, které bývají s nouzovými situacemi spojeny (malá výška, velká vzdálenost od cíle, nedostatek vhodné přistávací plochy a nutnost vyhnout se překážkám). Komplikace však mohou nastat v případě, kdy se záložní padák otevře současně s hlavním (nebo s určitým časovým odstupem). Příčiny mohou být různé – aktivace AAD po příliš nízkém otevření hlavního padáku, chyba při balení (např. špatné vedení RSL), přímé otevření záložního padáku při závadě s výtažným padáčkem ve vleku (následované samovolným odblokováním hlavního kontejneru) atd. Stejně tak se mohou lišit i vzniklé situace a způsoby jejich řešení.

Společnost Performance Designs Inc. provedla v 90. letech ve spolupráci s armádou USA řadu testů s cílem prozkoumat letové charakteristiky dvou padáků typu křídlo současně. Postupně byly uskutečněny desítky zkušebních seskoků s různými typy a velikostmi vrchlíků, vždy s použitím speciální testovací výstroje vybavené třemi nebo čtyřmi padáky. Výsledky byly shrnuty do studie s názvem „Dual Square Report“, jejíž závěry i přes značný časový odstup zůstávají stále platné. Tento článek obsahuje stručný výtah z tohoto více než desetistránkového dokumentu.

Výsledky a závěry z testů

Možné konfigurace dvou otevřených padáků typu křídlo (podle četnosti výskytu):

Nejpravděpodobnější konfigurace při současném nebo téměř současném otevření je s vrchlíky za sebou (biplane), kde hlavní padák je vpředu a záložní vzadu. V konfiguraci „za sebou“ oba padáky letí ve stejném směru jeden za druhým. S výjimkou mimořádných situací se náběžná hrana zadního (kratšího) padáku opírá o řídicí šňůry předního (delšího) padáku pod odtokovou hranou jeho vrchlíku.

Dva otevřené padáky typu křídlo

Druhá nejčastější konfigurace je s vrchlíky vedle sebe (side-by-side), kdy se popruhy hlavního padáku nacházejí za popruhy padáku záložního. V konfiguraci „vedle sebe“ oba padáky letí ve stejném směru vedle sebe. Obvykle se vzájemně dotýkají koncovými kanály nebo se koncový kanál kratšího padáku opírá o vnější šňůry padáku delšího.

Dva otevřené padáky typu křídlo

Jiná poměrně častá konfigurace nastává, když je zcela naplněný vrchlík (hlavní nebo záložní) následován výtažným padáčkem, kontejnerem nebo nenaplněným druhým vrchlíkem za zády parašutisty. Je-li tato situace ponechána bez zásahu, může zůstat zachována nebo přejít do některé z jiných popisovaných konfigurací.

Méně častá konfigurace je s vrchlíky proti sobě (downplane). V konfiguraci „proti sobě“ letí oba vrchlíky směrem od sebe a k zemi.Jiná méně častá situace je zapletení obou padáků.

Dva otevřené padáky typu křídlo

 

Poznámka: Stále je rozšířen názor, že vrchlík záložního padáku musí být menší než vrchlík padáku hlavního. I když to obvykle není nebezpečné, není to zcela správné ani přesné. Například PD-143R má kratší šňůry než STILETTO-135. Jejich kombinace má dobré letové vlastnosti v konfiguraci „za sebou“ s hlavním padákem vpředu. 7kanálové padáky mají obvykle kratší šňůry než stejně velké 9kanálové.

Závěr: Věnujte velkou pozornost správné volbě výstroje. Vyberte si záložní padák podobné velikosti jako hlavní.

Závěry z testů

  • Nejlepším řešením situace se dvěma otevřenými padáky je vyhnout se jí. Používejte vhodné a dostupné přístroje pro hlášení výšky, které vám pomohou udržovat dobré povědomí o výšce. Dodržujte bezpečnostní předpisy o správných výškách otevírání. Dbejte na správnou údržbu a používání přístrojů AAD. Používejte dobře udržovanou výstroj a nezanedbávejte kontroly.
  • Věnujte velkou pozornost správné volbě výstroje. Používejte vrchlíky, jejichž velikost se výrazně neliší. Obecné pravidlo říká, že záložní padák má být podobné velikosti jako hlavní.
  • Pokud vznikne konfigurace za sebou (biplane), která je řiditelná, ponechejte zadní padák zabrzděný a řízení provádějte jemným stahováním řídicích šňůr předního padáku. Při přistání nestahujte řídicí šňůry žádného padáku a připravte se na parakotoul.
  • Pokud vznikne konfigurace vedle sebe, která je řiditelná, použijte k řízení jemné stahování řídicích šňůr většího (dominantního) padáku. Při přistání nestahujte řídicí šňůry žádného padáku a připravte se na parakotoul. Pokud padáky nejsou řiditelné a nejsou vzájemně zapletené, odpojte RSL (pokud to čas a výška dovoluje) a odhoďte hlavní padák.
  • Vznikne-li konfigurace proti sobě (downplane), odpojte RSL (pokud to čas a výška dovoluje) a odhoďte hlavní padák.
  • Pokud se hlavní padák otevře a záložní padák se začne otevírat, obvykle je vhodné urychlit jeho otevírání třepáním za popruhy. Současně buďte připraveni provést akc i podle vzniklé konfigurace. Pokud se otevře záložní padák a poté se začne otevírat padák hlavní, obvykle je nejlepší odpojit RSL a odhodit jej.
  • Pokud dojde k zamotání hlavního a záložního padáku, snažte se udělat vše pro jejich oddělení (taháním za popruhy nebo řídicí šňůry). Neodhazujte ihned hlavní padák, protože to může problém zhoršit.
  • Bezpečnostní pomůcky typu AAD a RSL mohou standardní nouzové postupy změnit. Prostudujte si příslušná doporučení a ověřte si, zda jsou v souladu s pokyny výrobce výstroje. Tyto nové nouzové postupy pak procvičujte před každým seskokem.

Dva otevřené padáky typu křídlo

Odkazy:

http://www.performancedesigns.com/docs/dualsq.pdf
http://www.pierltd.com/new/product_descriptions/miracle_mike.htm
http://www.skycentre.net/

Další obrázky:
  Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Předch.   Další >