Hledání

Přihlášení

Home arrow Slovník
Slovník skydiverských výrazů
Vysvětlení odborných výrazů ve skydivingu a také skydiverského slangu.

Vše
Můžete prohledávat záznamy slovníku.

Začíná na Obsahuje Přesně

Vše | A | B | C | D | F | H | K | L | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z


Ve slovníku je 40 záznamů.
Stran: 1
Termín Popis
AAD

Automatic Activation Device - zabezpečovací přístroj.

Dříve mechanický, dnes elektronický přístroj, který v případě potřeby automaticky, tzn. bez zásahu parašutisty otevírá hlavní nebo čatěji záložní padák. Pracuje na principu měření tlaku, na jehož základě vyhodnocuje výšku a rychlost. Přesáhnou-li tyto hodnoty nastavené limity, je aktivováno automatické otevření záložního padáku.

KAP 3P - dnes již nepoužívaný mechanický přístroj, který otevíral hlavní padák.
Vigil
Cypres
MPAAD - český výrobek, nepoužívá kabeláž mezi řídící a řezací jednotkou.
Astra
Argus
a další.

Nejčastěji pracují ve třech režimech:
Student, Expert a Tandem, které se liší výškou aktivace a rychlostí pádu.

Některé značky mají konkrétní přístroj pro konkrétní typ. Tzn. že např. Cypres Expert nemůže být použit pro tandem. Jiné mají možnost volby režimu, ve kterém mají pracovat.

 
Breaks (brzdy)Slangové označení řídících šňůr. viz Řidičky
 
CRWCanopy Relative Work - vzájemná spolupráce při klesání na otevřených padácích.
 
DacronMateriál používaný na nosné šňůry.
 
F-111Jde o slangové označení materiálu pro výrobu vrchlíku padáku. Dnes už se materiál s tímto značením nevyrábí, byl nahrazen modernějšími materiály. Často se ale toto značení používá pro všechny nízko propustné materiály. S tímto materiálem se setkáme u záložních, školních a přesnostních padáků. Jejich hlavní nevýhoda je, že se poměrně rychle opotřebovávají a míra jejich propustnosti se časem zvyšuje. Postupem času se tedy u takového vrchlíku bude zhoršovat citlivost a letové vlastnosti.
 
FléraZaměřovací stuha - používá se k určení bodu výskoku. Vyhazuje se přesně nad vytýčeným místem doskokové plochy ve výšce předpokládaného otevření padáku. Rychlost klesání stuhy je přibližně stejná, jako rychlost klesání na padáku, a proto nám ukáže směr a vzdálenost zanášení větrem.
 
FreeBagKontejner nespojený napevno s vrchlíkem hlavního nebo záložního padáku.
Používá se u static line skoků u studentů nebo záložním padáku.
 
HMA (High Modulus Aramid Fiber)Vysoce tepelně odolné polyamidové vlákno, které se používá na výrobu nosných šňůr vysoce zatížených padáků. Oproti Spectra šňůrám se tyto šňůry nezkracují a tím se nemění vyvážení padáku. Nevýhodou je ale přetržení šňůry i při malém poškození.
 
Housing

většinou kovový bowden, který chrání lanka uvolňovačů před poškozením.

Housing na volných koncích zabraňuje přiškrcení lanek odhozu hlavního padáku při závitech a tím znemožnění odhozu.

 
KontejnerVak, sloužící k uložení pečlivě složeného vrchlíku. Na kontener se do gumových poutek připevní srovnané šňůry vrchlíku.
 
Lemovka- pruh látky, která spojuje výtažný padáček s kontejnerem.
- velmi pevná tkanina, která spojuje silně namáhané části padáku, čímž mu dodává na pevnosti a odolnosti.
 
Low porosityviz. F-111.
 
Náběžná hranapřední strana padáku, na které se nacházejí kanály. Zde se nasává vzduch pro získání vztlaku padáku.
 
Nosné šňůryŠňůry, které spojují padák s volnými konci. Na padáku typu křídlo jsou obvykle čtyři řady šňůr, dvě z předních a dvě ze zadních konců. Tyto řady se pak značí A, B, C a D. U kruhových padáků jsou šňůry po obvodu vrchlíku.
 
Odtoková hranazadní strana padáku, na kterou jsou napojeny řídící šňůry.
 
PADTyp nylonového vlákna, z kterého se vyrábí konkrétní druh materiálu (F-111, Zero-P atd.). Konkrétní vlastnost materiálu, který se z tohoto vlákna vyrobí je dána způsobem tkaní, množstvím vláken, zátěrem látky atd.
 
PostrojNosný postroj s obalem padáku, slouží ke spolehlivému upevnění padáku na tělo parašutisty. Důležitou úlohou postroje je rozložit síly působící při otvírání padáku (hodnota přetížení dosahuje až 7 G). Postroj je tvořen širokými průběžnými popruhy (široce podloženými v místech tahu při přetížení). Délku popruhů lze individuálně upravovat dle postavy parašutisty tak, aby postroj pevně fixoval padák k tělu a současně netísnil a neomezoval pohyb. Na svislých popruzích jsou umístěny rukojeti a madla odhozu hlavního vrchlíku a otevírání záložního padáku. Nejníže je umístěno madlo otvírání hlavního padáku. Na zádech jsou v obalu, tvořeném chlopněmi, uloženy oba vrchlíky se šňůrami - v horní části záložní, v dolní části hlavní vrchlík.
 
Pro-PackMetoda balení padáku typu křídlo, kdy se padák listuje a upravuje ve stoje (lidově "přes rameno"). Výhoda spočívá v otvírání padáku zpravidla ve směru. Nevýhodou je možnost závady "šňůra přes vrchlík" (line-over), pokud se nedodrží správné umístění řídicích šňůr. Další nevýhodou je nesnadné pochopení principu balení pro začátečníka.
 
Psycho-PackMetoda balení padáku typu křídlo, kterou vyvinul George Galloway z Precision Aerodynamics. Je odvozená z Pro-Pack, liší se ukládáním odtokové hrany a přípravou padáku do kontejneru. Tento způsob balení se používá pro vysoce výkonné padáky.
 
Pull outzpůsob otvírání hlavního padáku, kdy je výtažný padáček pevně spojený s kontejnerem pomocí spojovací lemovky, na které je umístěn zavírací trn. Výtažný padáček je zabalen uvnitř obalu hlavního padáku. Otevření se provede uvolňovačem a následným odskokem výtažného padáčku do proudu vzduchu.
 
Rapid linkkovové šroubovací karabiny, které slouží pro upevnění nosných šňůr k volným koncům.
Mars používá tyto karabiny i pro uchycení RSL k volným koncům.
 
Roll-PackMetoda balení padáku typu křídlo vyvinutá firmou Para Flite. Padák se balí naplocho na zemi, kdy se přední a zadní strana padáku roluje do středu. Tato metoda se často používá i pro balení záložních padáků.
 
RSL

Reserve Static Line (spřažený odhoz).

V případě odhozu hlavního padáku vytáhne zavírací trn záložního padáku. V podstatě jde o spojení mezi volným koncem a vedením uvolňovače záložního padáku. Zkracuje dobu mezi odhozem hlavního padáku a aktivací záložního padáku.

 
RWRelative Work - vzájemná spolupráce za volného pádu.
 
ŘidičkyŠňůry, kterými se řídí padák. Procházejí kroužky na zadních volných koncích, v horní části se paprskovitě rozbíhají po odtokové hraně, dole jsou ukončeny řídicími poutky, nebo kolíky. Zatažením za řídicí šňůru deformujeme příslušnou stranu odtokové hrany a zpomalením této strany padák zatáčíme.
 
Side-pack (Stack-pack)Metoda balení padáku typu křídlo vyvinutá firmou Para Flite. Padák se rozdělí na zemi naplocho tak, že leží na stabilizátorech a vrchlík se následně ukládá na náběžnou hranu, která je na zemi, harmonikovým způsobem podle jednotlivých řad šňůr. Po uložení se rozdělí stabilizátory a nahoru se uloží odtoková hrana. Tato metoda se často používá i pro balení záložních padáků.
 
SkyhookVarianta RSL. Liší se způsobem aktivace záložního padáku. Jedná se o nejmodernější systém RSL. Vynalezl ho Bill Booth.
 
SliderObdélník z nylonu, v jehož každém rohu je kroužek, kterým procházejí šňůry k jednotlivým volným koncům. Slider je při balení umístěn až k vrchlíku. Po otevření padáku drží šňůry u sebe a postupně během otevírání sjede dolů. Slouží ke zpomalení otvírání padáku a tím ke zmírnění dynamického nárazu při prudkém zpomalení volného pádu. Též brání šňůrám v zamotání se během nafukování padáku.
 
Soft link (S-link)je to samouzavírací systém na upevnění nosných šňůr k volným koncům. Tvoří ho šňůra vysoké pevnosti, která je na jedné straně zakončená očkem a na druhé straně očkem s kovovým kroužkem nebo lemovkou. Provlečením oček a zajištěním pomocí kroužku nebo lemovky dostáváme samouzavírací systém. Čím víc se tento systém zatížen, tím více se uzavírá a dotahuje.
 
SpectraSyntetické vlákno používané na výrobu nosných šňůr. Vlivem nižší tepelné odolnosti dochází při pohybu slideru po šňůrách během otvírání k jejich zkracování.
 
StabilizátorVertikální pruh látky, který je umístěn na krajních kanálech padáku typu křídlo. Umožňuje přímý let a redukuje víření vzduchu na okrajích padáku.
 
Static lineLemovka s uzavíracím trnem nebo ocelové lanko kryté bowdenem, které má na jedné straně kovovou sponu a na druhé straně je připojeno ke kontejneru. Kovovou sponou se upevní v letadle. Slouží pro automatické otevření padáku při výskoku.
 
Throw outMetoda otevírání padáku, kdy se výtažný padáček manuálně vytáhne z místa uložení a vhodí se do proudu vzduchu vedle parašutisty. Tím se aktivuje otevření hlavního padáku.
 
Tříkroužkový systém

Byl vynalezen v 70. letech Billem Boothem a je to asi nejvýznamnější vynález v parašutismu.

Na volných koncích hlavního padáku jsou umístěny 2 kroužky (střední a malý), průchodka a očko. Na postroji je pak velký kroužek a lanko odhozového systému. Velkým kroužkem se provleče střední kroužek a přes něj malý kroužek. Přes malý kroužek se provleče očko, které se provleče i otvorem ve volném konci, pak přes podložku u housingu odhozového lanka a je  zajištěno lankem. Díky tomuto spojení je možné jednoduchým vytažením uvolňovače rozpojit celý systém a uvolnit volné konce od postroje. Současně ale vydrží vysokou zátež díky rozložení sil působících na zavírací očko systému.

 
VectranSyntetické vlákno používané na výrobu nosných šňůr. Má vyšší tepelnou odolnost, proto se tyto šňůry nezkracují jako Spectra.
 
VrchlíkVrchlík se šňůrami - má tvar obdélníku a při pohledu z boku profil křídla. Je tvořen většinou 7 či 9 dvoukomorovými kanály. Tyto komory jsou na náběžné hraně (vpředu) otevřeny a při letu zde nabírají vzduch. Na odtokové straně (vzadu) jsou zcela uzavřeny. Ze spodní strany jsou k vrchlíku přišity šňůry. Nosných šňůr je 16, v horní části jsou rozdvojeny a v dolní části končí na sponách nosných popruhů. Zbylé dvě šňůry jsou řídící (viz. řidičky).
 
VýškoměrAneroid, jímž určujeme svou výšku nad terénem místa přistání. Má kruhovou, jednootáčkovou stupnici, nejčastěji v rozsahu 0-4000 m. Na stupnici je barevně odlišena výstražná zóna posledních 800m (červeně), eventuelně další barva odlišuje předpolí této výstražné zóny. Upevnění ve většině případů na zápěstí či prsním popruhu. Vedle analogového výškoměru lze pořídit i výškoměr digitální.
 
Výtažný padáček

Existují 2 typy:

  • S pružinou, též zvaný "gaučák" (balený pod chlopně obalu padáku)
  • Bez pružiny (balený do kapsy v popruhu, či na obalu)

Prostřednictvím spojovací lemovky slouží k vytažení vrchlíku padáku se šňůrami z obalu i kontejneru, a tím k jeho naplnění vzduchem.

 
Záložní padákTéž záložák. Další (druhý) vrchlík, který je v případě jakéhokoliv selhání hlavního padáku schopen bezpečně dopravit parašutistu na zem. Je většinou typu křídlo. V předepsaných termínech je kontrolován a přebalován. Vysoká funkční spolehlivost je zaručena tím, že k jeho balení jsou oprávněni pouze baliči s certifikátem k této činnosti (viz Rigger).
 
Zero porosity (Zero-P)Slangové označení nylonové látky s nulovou propustnostní vzduchu. Látka je opatřena silikonovým zátěrem, který zabraňuje pronikání vzduchu. Tento materiál je odolnější než F-111 a je u něj uváděna mnohem vyšší životnost (řádově tisíce seskoků). Nevýhodou je vyšší objem zabalení.
 


Vše | A | B | C | D | F | H | K | L | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z


Glossary V2.0