Hledání

Přihlášení

Home arrow Fórum
Nová směrnice - 08. 02. 2012 15:03 Ahoj lidi,

na http://www.caa.cz/pr-uverejneni-pracovni-verze-smernice-ucl-pro-provadeni je návrh nové "V-Para-1". Je to pracovní verze k připomínkování (a já s tím nemám nic společného). Prosím mrkněte na to a připomínkujte, není na to moc času je to otevřené do 17.2.
Každá blbost, každá změna motivovaná nějakým komerčním tlakem ovlivní naše další fungování, jak budeme skákat, za co kde budeme platit,.....
Takže čtěte, připomínkujte ať pak nebrečíme že ONI, teď mame šanci.

JirkaH
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.
Re:Nová směrnice - 13. 02. 2012 20:14 Vážení přátelé a kolegové parašutisti.
Je mi bez pár měsíců 60 let a s padákem jsem spojen více jak 40 let. Jsem stále aktivní paragán, instruktor, ŘS a vedoucí výcvikového střediska. Proto mi dovolte pár věcných poznámek k navržené změně – spíše záměně za V-PARA -1.
Předně bych rád zdůraznil, že zákon je zákon (ať si o něm myslíme co chceme) a směrnice je konkretizované rozpracování vyšší právní normy – leteckého zákona. Nemůže proto být v žádném případě v rozporu nejen s tímto, ale i s jinými zákony. Pokud ano je v dané pasáži neplatná, nebo neplatná směrnice od samého počátku. Proto bych doporučoval si spolu s návrhem pověřené osoby – tj. dnes ÚCL v oblasti parašutismu, přečíst i zákon č. 49/1997Sb. v posledním novelizovaném znění a zjistíte dost hrůzostrašná fakta.
Vzhledem k tomu, že se napříč republikou aktivizují paragáni se záměrem cosi připomínkovat, tak mám jedno zásadní doporučení – nepřipomínkovat ale písemně na ÚCL a následně na Ministerstvo dopravy odmítnout zveřejněný návrh jako celek !!! Pokud totiž zašlete jen připomínky, tak nahrajete někomu na smeč. Je možné reprodukovat takovou připomínkovou akci, jako že s materiálem v zásadě souhlasíte a máte jen nějaké dílčí připomínky, které se budou samozřejmě navzájem lišit a protiřečit – v zásadě nepůjde o jednotný názor a postoj a tak si autoři dál udělají co budou chtít. Nutno zdůraznit, že ÚCL může stvořit pouze návrh změny či nového předpisu ale tím jeho pravomoc končí. Je podřízen Ministerstvu dopravy, které nový předpis musí schválit v procesu legislativních změn a doplňků, neboť předpis je nedílnou součástí zákona. Podívejte, každý zákon a směrnice postupem času zastará. Dovedu si představit, že odpovědný funkcionář s patřičnou erudicí a zkušenostmi by přistoupil k procesu změny tak, že by rozvinul odbornou diskuzi na téma která pasáž a proč zastarala s plejádou návrhů co s tím a následné vytříbení co nejvýstižnější formulace cílové změny. Rovněž tak co v ní dnes chybí a proč. V-PARA-1 nevznikla přes noc a po mnoho let prokázala svou funkčnost. I ona prošla řadou dílčích změn a úprav. Prokázal ale bezesporu splnění článku § 82 zmíněného letecké zákona tj. cituji „má stanoveny postupy pro výuku a ověřování způsobilosti žadatelů o vydání pilotních průkazů a přiznávání kvalifikací“ ( v zákoně jsou i parašutisté bráni jako piloti). To zveřejněný návrh v žádném případě nesplňuje, neboť je to slabá půlka z půlky problematiky a celistvé komplexnosti. Je to chaotické naskládání odstavců něčeho co si zřejmě vytklo za hlavní cíl – vytvořit nepřehledné, neřízené a chaotické korupční prostředí, ve které by profitovali zejména příznivci někoho a jako examinátoři by ždímali všechny ostatní navíc bez institutu odvolání. Jen na okraj – v současném předpisu je účelně použit název výcviková střediska, ne paraškoly, aby nenastal konflikt a další návaznost na školský zákon. Samotná registrace a podmínky stvoření examinátorů je problematická – živnostenský zákon to vylučuje, ve školském to není a tak pod co to chtějí nacpat nevím - pod herce, hudebníky a pod. ??? V každém případě snaha o vytvoření ziskové trafiky je do očí bijící. Přitom by měli být examinátoři – tj. jejich náklady, placení pouze ze státních dotací jež ministerstvo hradí pověřené osobě = ÚCL. Přezkušovaní jedinci by tak hradili ze své kapsy pouze cestovné a případně stravu, či nocleh. I tady si ale dovedu představit nevyčerpatelnou invenci českých rádobypodnikavců, kteří jsou schopni organizovat velmi výnosná soustředění, či školení, která by jim zabezpečovala hebký pobyt na jižním slunci. Přitom v § 82 , písmeno g) je jasně napsáno, že „ … pověřená osoba nemá finanční, nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit nestrannost výkonu činnosti pověřené osoby.“ No tak když to nejde přímo, tak to hezky po česku uděláme oklikou.
O tom, že zmíněný návrh obsahuje opravdu jen malou část praktického provozu a potřeb nejen paraprovozu, ale zejména vznik a rozvoj co největšího počtu středisek je zřejmé. Snad by vyhovoval 2 – 3 největším dropzónám a pro ostatní by byla téměř likvidační. Je to také záměr snížit konkurenceschopnost ?
Návrh přímo odporuje i dalším pasážím leteckého zákony – např. Nespecifikuje tzv. propagačky a v dikci leteckého zákony nastalo už v loňském roce naprosto bezprecedentní porušení zákona tím, že si někdo řekl, že stačí oznámení a mlčení ze strany ÚCL je bráno, jako souhlas. Pánové asi nečetli zákon. Tam je specifikováno pouze letecké veřejné vystoupení jež vyžaduje vydání souhlasu a ne mlčení. Tj. písemné formy rozhodnutí s jasnou odpovědností za toto rozhodnutí – další návaznost na případnou odpovědnost v soudních sporech, pojišťovacích řízeních atd. atd. – viz § 83 leteckého zákona. Račte si rovněž pročíst § 92 o řešení přestupků – co jsou a co se za ně vyfasuje. Jsou to dost interesantní sumy.
Nevím jak Vás, ale mě opravdu nudí pitvat něco, co za to nestojí. Je to prostě ten nejméně povedený pokus na změnu V-PARA – 1, jaký si jen lze představit a opakuji, je s ním možné naložit pouze jedním způsobem – odmítnout jej jako celek a začít znovu, neboť odporuje nejen leteckému , ale i jiným zákonů (Živnostenskému a Školskému).
Pasáže o trenérech jsou snad úplně mimo mísu a měly by být rovněž zcela přepracované.

Důležité je však to, že pokud taková instituce, jako je ÚCL stvoří takového bastarda a dovolí si jej prezentovat, jako návrh, tak to svědčí mimo jiné o tom, že na to asi současné zastoupení pověřené osoby prostě nemá, nebo má zcela jiné záměry, než by měla mít.
V takovém případě by bylo asi dobré poslat svůj nesouhlas a odmítnutí návrhu na Ministerstvo dopravy, spolu s návrhem na odejmutí pravomoci pověřené osoby a vypsání výběrového řízení na jinou, která by měla nejen jiné zájmy ale zejména schopnosti parašutismus v ČR řídit a rozvíjet pro parašutisty a ne jen pro pár kamarádů.
Jak říkám, mohlo by mi to být už asi jedno, a vidíte NENÍ !!!
Je rovněž smutnou realitou, že se jako parašutisté neumíme dát dohromady a táhnout za společný provaz. Tento dlouho trvající stav vyústil v to, jak snadno a lehce vymetl „Šantán“ se svými „Melody Boys“ paragány za dveře a jak je připravil za jejich tichého mlčení o právoplatnou část z majetku AČR. Pokud se dnes nedáme dohromady, tak to dopadne jak si asi zasloužíme a hlavně co jiným dovolíme. Pár slov ke svobodomyslným naivkům, kteří něchtějí být nikde a nikým organizováni a zajímá je jen a jen jejich seskok. Těm chci říci, že vždy platilo a vždy bude platit, že v jednotě je síla. Tam kde není, tak s námi zamete i ta nejslabší síla s několika jedinci.

Karlovy Vary dne 13.02.2012

Ing. Bohumil Nosek
Vedoucí instruktor Karlovarského paraklubu, o.s.
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.
Re:Nová směrnice - 15. 02. 2012 12:42 Dodatek
Rád bych doplnil, že můj názor na poplatky u examinátorů se týká především kategorií H a ŘS. U kategorie H-T jsou určitě na místě, neboť tandemy byly, jsou a určitě budou vždy pouze komerční záležitostí. Tímto bych se rád za případné nedorozumění omluvil Vlastíkovi Bláhovi a dalším examinátorům H-T.
Bob Nosek
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.