Hledání

Přihlášení

Home arrow Články arrow Bezpečnost arrow Bezpečné létání na moderních padácích
Bezpečné létání na moderních padácích PDF Tisk E-mail
Autor: Pavel Skoták, 23. 04. 2007 (10579x shlédnuto)

SwoopPoznámky ze semináře od John Le Blanc volně přeložil Pavel Skoták (1st Czech Freefly School)

Moderní padáky vyžadují od skokanů mnohem více dovednosti než padáky klasické. Zde je přehled bodů a faktů, na které by jste si měli dát pozor, pokud chcete skákat a létat bez zbytečného rizika.

1. Naučte se techniky konzervativního přiblížení

Dobře naplánované přiblížení vám usnadní dosažení dobrého přistání. Naopak většina špatných přistání přichází po špatném přiblížení. Z toho plyne, že naučení se různých přibližovacích technik je první krok na cestě k bezpečnému přistávání.

a) Řiďte vrchlík pomocí plynulých pohybů řídících šňůr. Při letu po větru, bokem a při závěrečném přiblížení řiďte padák pomocí minimálních zásahů do řízení. To pomůže ostatním skokanům předvídat váš let. Vrchlík také poletí efektivněji a bude stabilnější v turbulenci.

b) Pokud jste už spokojení se svými klasickými přistáními, experimentujte s přiblížením v různých rychlostech. Schopnost přistát s menším vyplaváním po podrovnání (skoro bez "swoopu") vám pomůže při přistáních do stísněných prostor. To ovšem vyžaduje pomalejší přiblížení. Pokud jste ale příliš pomalí, tak bude vaše přistání tvrdé!!! Přistát měkce po pomalém přiblížení je docela těžké a vyžaduje šikovné ruce. Proto je důležité natrénovat si to na volné ploše.

c) Naučte se, s jakým nejpomalejším přiblížením dokážete ještě rozumně přistát. Dobře přistát po pomalém přiblížení vyžaduje značný trénink v technice podrovnávání padáku. Rychlost při které ještě můžete bezpečně přistát záleží na plošném zatížení padáku, designu padáku a na tom jak máte citlivé ruce. Bezpečně přistát při pomalé rychlosti vyžaduje hodně tréninku, ale pokud to umíte, tak máte více možností jak přistávat a hodně to přispěje k vaší bezpečnosti.

d) I když jste konzervativní piloti, tak se naučte přistávat z rovného přiblížení za pomocí malého narychlení padáku stažením předních volných konců.Nejdříve se přesvědčete, že je váš padák v tomto režimu stabilní. I malé stažení volných konců v rozsahu 3-9 cm bude znamenat značnou změnu v rychlosti přiblížení a přistání. Když se naučíte přistávat při vyšší rychlosti přiblížení, tak budete lépe připravení na neočekávané případy, kdy budete například muset zatraceně radikálně uhýbat jiným padákům těsně nad zemí.

e) Pokud jste agresivní pilot a máte rádi SWOOPY, tak je pro vás velmi důležité naučit se rovné přiblížení při různých rychlostech.Jednoho dne budete muset přistát pomalu a budete to muset umět dobře. Hodně lidem ani nedochází jak pomalu mohou letět a pořád ještě bezpečně přistát. Je lepší si to nacvičit v dobrých podmínkách a být tak připraven na nejhorší. Většina nových padáků je, při správné technice, schopna přistání z rovného náletu a to i při vysokých plošných zatíženích. Pokud to nedokážete, tak pravděpodobně potřebujete zapracovat na vaší přistávací technice.

Swoop by Skoty - foto © Marian + Jan Hlavačkovi

2. Učení se přiblížení ve vysokých rychlostech

a) Naučte se, kdy se nepokoušet o přiblížení ve vysoké rychlosti!!!!! Jsou podmínky, kdy není bezpečné se pokoušet o přiblížení ve vysoké rychlosti. Je to například z důvodu velkého množství padáků ve vzduchu, když jste naštvaní nebo unavení, pokud jste zklamaní z vašeho výkonu ve vzduchu, pokud jsou nepříznivé meteorologické podmínky atd. Dbejte na to, aby jste nikdy nepřestali být opatrní a obezřetní. Zaswoopovat si můžete při dalším skoku, až se podmínky zlepší. To ale jen tehdy, pokud přežijete skok předcházející!

b) Ověřte si, zda váš padák snese techniky přistání, které chcete praktikovat. Některé padáky mají neobvyklé letové charakteristiky a může to zabrat tisíce skoků, než jim plně porozumíte. Podák a jeho letové zvláštnosti zkoušejte vysoko a stranou ostatních padáků. Při používání některých technik se mohou některé padáky chovat nestabilně a nepředvídatelně!

c) Před pokusy o přiblížení ze zatáček zkoušejte přiblížení a podrovnávání z rovného náletu tak dlouho, až budete schopni docílit nejdelšího možného swoopu.Hodně lidí přechází k agresivním přiblížení ze zatáček moc brzy bez toho, aby dostatečně dlouho pracovali na vylepšení jejich přistávací techniky. Hodně skokanů pak reaguje pozdě na měnící se podmínky a potom musí provádět hrubé zásahy do řízení padáku. Díky tomu se redukuje účinnost padáku a následně i vzdálenost swoopu. Také to ukazuje, že skokan je za hranicemi bezpečnosti.

d) Pokud provádíte přiblížení se zatáček, tak si zkuste vytvořit různé ovládácí techniky pro řízení rychlosti klesání v poměru ku rychlosti otáčení.V průběhu mnoha skoků si zjistěte, jak moc dokážete měnit rychlost klesání v zatáčce pomocí různých způsobů řízení. V průběhu těchto experimentů zjistíte, že některé techniky umožňují extrémní ztrátu výšky i při mírném stupni otáčení (příklad: příkrá spirála za přední volný konec). V průběhu těchto experimentů taktéž zjistíte, že některé techniky umožňují malou ztrátu výšky i při velkém stupni otáčení (příklad: řezaná zatáčka za řídící šňůru).

e) Když se připravujete na přiblížení ze zatáčky, tak se pokuste dostat do té pozice, aby jste mohli provést zatáčku s velkou ztrátou výšky a přitom s malou rychlostí otáčení. Pokud jste si jisti, že jste se nachystali dostatečně vysoko, tak začněte zatáčku s pomalým otáčením, ale velkou ztrátou výšky. Vždy buďte ale připraveni změnit tento druh zatáčky za zatáčku s menší ztrátou výšky. To že začnete manévr dostatečně vysoko a budete umět různé přibližovací techniky vám otevře únikové cesty, pokud něco nepůjde podle plánu. Vždy začněte přiblížení z takové výšky, aby všechny vaše přiblížení s velkou ztrátou výšky byly bezpečné. Vyberte si metodu zatáčení, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud v průběhu zatáčky zjistíte, že nemáte dostatečnou bezpečnostní rezervu, okamžitě upravte váš přibližovací manévr tak, aby jste ztráceli méně výšky. Pokud to uděláte, tak by jste měli získat zpět bezpečnostní rezervu.Pokud se octnete příliš nízko na rapidní zatáčku a dokonce na mírnou zatáčku, měli by jste, pokud to situace dovoluje, zvážit přistání bokem na vítr. Vyvarujete se nízkých zatáček! Pokud musíte začít zatáčku s malou ztrátou výšky, tak už jste v nebezpečné situaci! I když přesto provedete zatáčecí manévr a přežijete, tak si nafackujte za to, že jste tak stupidní. Přísahejte si, že už se nikdy nenecháte nachytat v podobné situaci! Nehodnoťte své přistání jako dobré jenom proto, že jste odešli po svých!

f) Nedostaňte se do zvyku používat pouze jednu techniku zatáčení (speciálně pokud vyžaduje začátek v přesné výšce). Je velmi riskantní naučit se používat jen jednu techniku přiblížení, to platí obzvláště o nízkých hook turnech za řidičku po kterých musíte hned nasadit plné brzdy, aby jste to vybrali. Protože se padák chová skoro pořád stejně a stejně i vybírá klesání, tak potřebujete pokaždé přesné vyhodnocení situace a přesnou výšku pro začátek manévru. Nikdo není tak perfektní, aby někdy neudělal chybu! Jednoho dne nebude vaše hodnocení tak úplně přesné a havarujete. Nebo se můžete dostat do turbulentních podmínek a taky havarujete. Neusněte na vavřínech jako mnoho lidí, kteří si myslí, že už se naučili všechno. Nikdo neumí všechno. Smiřte se s tím, že se celou skokanskou kariéru budete učit.

g) Naučte se pomůcku "roh" a vyvarujete se ho. "Roh" představuje přechod mezi vertikálním klesáním při přiblížení a horizontálním swoopem. "Roh" by měl být tak oblý, jak jen to je možné (pozvolné vybrání klesání započatého výše je bezpečnější, než ostré vybrání začaté nízko).
Pokud se váš padák srovná z klesání do horizontálního letu skoro sám bez velkých zásahů do řízení, tak jste zůstali bezpečně vzdáleni rohu. to je ta bezpečná a správná varianta.
Pokud se musíte z vertikálního klesání dostat mohutným stažením řidiček (kolíky u kolen a smrt v očích) a až teprve po té jakž takž podrovnáte, tak jste se dostali vertikálně moc blízko k zemi. Tato situace je velmi nebezpečná a měla by být považována za vážné varování. Největší problém je v tom, že průměrně zkušený skokan v této situaci nevidí až takové ohrožení svého zdraví, jaké to ve skutečnosti je. Znovu si nafackujte, že jste tak hloupí a přísahejte si, že se vám to už nestane. Příště všechno posuňte o něco výše a začněte dříve podrovnávat. Princip je takový, že se snažíte vyhnout situaci, aby jste museli udělat všechno stoprocentně, aby jste jenom přežili.
Je tedy zřejmé, že měřítko bezpečnosti vašeho swoopu je množství nutných zásahů do řízení. Pokud musíte ridičky stahovat až pod kolena aby jste se dostali z vertikálního klesání, tak by jste měli začínat o hodně výše, aby jste nepotřebovali tak razantní zásahy do řízení. Také by jste se měli naučit rychleji vnímat. Naučte se rychleji rozpoznat, že se dostáváte do "rohu". Pokud to rozpoznáte, tak můžete zareagovat výše a bude vám na to stačit menší zásah do řízení. Pokud to neuděláte, tak budete mít o něco níže plné ruce práce, aby jste se z té situace dostali. Řečeno jinými slovy: měli by jste zapracovat na vašem naplánování přiblížení. Možná by pomohlo méně prudké přiblížení.

h) Vyhněte se těmto hook turm pastem:

Past slušnosti
Věnujte ostatním skokanů "přiměřenou" pozornost. pokud budete sledovat jenom ostatní, tak se vám může stát, že si zapomenete přichystat vlastní přistání a dostanete se do potenciálně nebezpečné situace.

Past při zeslábnutí větru
Toto je příklad toho, jak se skokani zapomínají přizpůsobovat změnám počasí v průběhu dne. Lidé kteří celý den létají to samé přiblížení (například letí po větru a pak udělají zatáčku), mají tendenci si velmi zvyknout na pohled, který z padáku vidí. Když vítr zeslábne, tak se to co vidíme z padáku změní, protože už nám nebude pomáhat vítr v zádech. Někteří skokani to zapomenou zaregistrovat a pokoušejí se naletět přiblížení tak, aby opět viděli to samé. Pokud se vám to stane, tak se vám bude zdát, že se padák propadá, protože už nebudete mít pomoc větru v zádech, a to vás bude nutit letět více na brzdách. Pokud se budete chtít opět dostat, na to samé místo na přistávací manévr, tak poletíte po větru o něco déle než obvykle. Všechno to nenápadné přizpůsobování vám bude ukrádat rychlost a výšku, věci které nutně potřebujete pro přistání. Pokud jste také unavení z celodenního skákání, tak při posledních skocích už možná budete z únavy ignorovat varovné signály a můžete zatočit moc nízko.

Další past "Tenhle skok rozhodně udělám ohromný swoop"
Tohle se stává skokanům, kteří jsou tak nadšení ze swoopovacích přistání, že zapomenou na vše ostatní! Jsou přesvědčeni, že jejich vysněné přiblížení na obrovské rychlosti je jediný akceptovatelný způsob přistání a budou se ho pokoušet provést za každou cenu bez ohledu na okolní podmínky (hodně padáků, turbulence, překážky na zemi, vítr...). Zapomenou na to, že existují i jiné možnosti jak přistát a v té chvíli si koledují o malér.

Past klapek na očích
Skokan, který padl do předchozí pasti, má na očích klapky. Ty se používají pro závodní koně, aby se jim omezil pohled a nevyrušovali se ničím jiným. Skokani jsou někdy tak zabraní do svého přistání, že připomínají právě takové závodní koně. Vidí jen jednu věc (přistání) a nevnímají nic okolo. Srážky těsně nad zemí jsou často způsobeny právě tím, takže je to velice nebezpečná věc.

3. Práce na vylepšení přistání

a) Klíč k přistání za bezvětří je kontrola výškyVýška ve které začínáte podrovnávat není až tak důležitá a nemusí být pořád stejná. Velmi důležitá je výška, ve které skončíte po ukončení podrovnání. Po ukončení podrovnání (když jsou nohy na úrovni země) by jste už neměli mít žádné klesání.

b) Nejlepší přistání dosáhnete tím, že budete váhu z postroje na zem přenášet mírně a postupně. Když máte nohy na úrovni země a máte už nulové klesání, tak můžete nohy lehce zatlačit a přitom pořád sedět v postroji. Při prvním dotyku se zemí postroj odlehčíte jen trošičku a s každým dalším krokem přenášíte více a více váhy na zem. Po několika krocích přenesete veškerou váhu z postroje na zem. Aby jste tohle mohli udělat, tak musíte mít na úrovni země nulové klesání a ani o trošku více. V průběhu tohoto manévru si také musíte ponechat adekvátní rychlost, aby padák mohl ještě letět. Žádný padák a ani žádné jiné křídlo vás bez dopředné rychlosti neponese!

c) Při swoopu a přistávání nepoužívejte ruce k vybalancování nestability, nebo k své reflexní ochraně. Padák rychle reaguje na každý pohyb řídících šňůr (nebo pohyb v postroji). To platí i v situaci, kdy už máte při přistání přeneseno hodně váhy na zem.

d) Pozorujte přistávání jiných a nechejte si nahrávat své přistání na video. Hledejte tyto běžné chyby:

Vypuštění jedné řídící šňůry při přistání.
Je to otázka rovnováhy. Pokud cítíte, že padáte na stranu, tak můžete reflexně vysunout ruku a zkusit to vybalancovat. Tato reakce otočí padák ještě více a vám se to může zdát, že jste chytili silný boční poryv větru.

Chráníte se před pádem reflexním nastavením ruky.
Taky seriózní chyták. Pokud se leknete (třeba velkého náklonu atd.), tak můžete ve směru očekávaného nárazu reflexně nastavit ruce. Na rukou jsou však řídící poutka a tak to celou situaci může ještě zhoršit.

Tvrdé přistání na nohy
Takto přistanou lidé, kteří očekávají tvrdé přistání. Hodně z toho bolí nohy a chodidla. Toto přistání je obvykle doprovázeno tím, že skokan ještě vypustí řídící šňůru dozadu a nahoru a padák tím jde ještě více do země.

Boj s větrem
Při silném větru předcházejí skokani "potahání" po letišti tím, že vypustí jednu řídící šňůru a padák se rychle stočí do země. Pokud to však uděláte příliš brzy, tak se nebudete stačit divit. Toto působí velmi seriózní úrazy takže pozor. Před tímto manévrem se přesvědčete, že už opravdu stojíte pevně na zemi.

Tunelové vidění
Přestože se tomu snažíme vyhnout, tak je přirozené, že čím více se přibližujete k svému přistání, tím více se koncentrujete jen na svůj let. Někteří swoopeři a i skokani na přesnost přistání to začínají dělat už mnohem výše. To je velmi nebezpečné. Zkuste se kolem sebe nepřestat dívat a pozorujte stále ostatní.

Podrovnávání moc pomalu, moc vysoko, moc daleko...
Když ještě máte dostatek výšky, tak si zkoušejte přistání nanečisto. Taktéž pozorujte přistání ostatních a své si nahrávejte na video. Většinou to bývá problém vnímání.

4. Závěr

  • Akceptujte své současné schopnosti a omezení
  • Při letu si neustále říkejte a zkoušejte "Co bych udělal kdyby..."
  • Pokud máte pochybnosti, tak si vyberte konzervativní možnost
  • Vytvářejte situace bezpečné pro vás i pro ostatní
  • Slibte si, že se budete pořád učit
  • Dobře se u toho bavte!  Komentáře (6)
RSS komentáře
 1 Přidal Ivan Kraus, 23. 04. 2007 15:59
Není mi jasné doporučení v bodě 1.c).Přímé přiblížení s přibržděným vrchlíkem považuji za základní dovednost pouze u PŘESNOSTNÍHO padáku (ale na tom ale dneska skáče málokdo)  
 
U dnešních vrchlíků převážně se ZP potahem bych si toto dovolil považoval za velmi náročnou akrobatickou figuru pouze pro velmi zkušené piloty (ke kterým např. bratři Skotákové nepochybně patří) a to pouze za naprosto klidného ovzduší bez sebemenší turbulence neboť i při malém poryvu ři letu na hranici pádové rychlosti hrozí u ZP vrchlíků velmi prudké, obtížně předvídatelné, těžce ovladatelné a tím velmi nebezpečné přetažení a minimálně bolestivé přistání (jak je naznačeno v jedné větě u bodu 1.b)).  
 
Osobně si myslím, že ten kdo se bude o tuto figuru pokoušet na dnes používaných vrchlících si docela koleduje (na Foilech a hlavně na PTCH 10 a 11 z toho bývaly nepříjemně zlomené páteře a zápěstí), ale třeba je to jinak a jde tu o něco jiného.
 2 Přidal Gondo website, 23. 04. 2007 16:38
To je dotaz na autora. Přeposlal jsem to Skotymu, snad ti objasní, jak to bylo myšleno.
 3 Přidal Pavel Skoták, 24. 04. 2007 10:22
Jen jsem to kdysi prelozil, takze mluvim za sebe a ne za autora... to jen pro zacatek. Ted k veci. 
Skokani obecne maji naucenych jen par technik pristavani a ty porad opakuji dokola. Ale moznosti jak letat, pristavat a padak narychlovat je XY. Clovek by se mel postupne naucit vsechny mozne i nemozne rezimy letu padaku. Jedna z nejdulezitejsich veci je znat limity sveho padaku a jak s nimi pracovat. Vedet, co padak jeste snese a co uz ne. Let na brzdach a pristani na brzdach treba z rovneho letu se muze hodit napr. pri pristani do stisnenych prostor, kde maly padak nemuzete nechat letet svou rychlosti. Ja osobne jsem uz parkrat do mesta pristaval. Nerikam, ze to pristani je zrovna na spicky, ale je to lepsi nez to nahulakat nekam na rychlosti. Ja osobne to za narocnou akrobatickou figuru nepovazuji, je to otazka rezimu padaku, jako u letadel. Taktez nepovazuji let na hranici padu za nepredvidatelny. To je prave ten informacni rozdil a rozdil v pristupu k letani. Pretazeni neni vubec nepredvidatelne a neni nebezpecne a neni neovladatelne. Neopak lze s nim zcela predvidatelne pracovat a presne ho kontrolovat. I na malem padaku. Pokud se clovek nauci tyto rezimy ovladat, tak se tyto dovednosti dostanou do jeho "zony komfortu", prestanou byt nepredvidatelne a nebezpecne. Vyvoj jde dopredu a i to co je povazovano za normalni a co nebezpecne. 
Se ucit se ucit se ucit :)
 4 Přidal Ivan Kraus, 24. 04. 2007 12:22
Pár poznámek: 
1. přetažení při přiblížení na přistání nebezpečné JE. Obnovení klouzavého letu je vždy spojeno se ztrátou výšky, tato nemusí být vždy dostatečná a vzhledem k poměrně vysoké dopředené i klesavé rychlosti relativně malých padáků (a to i po přibrždění), může mít přetažení ve výšce kolem 5-10 metrů katastrofické následky. Přetažení v klidném ovzduší předvídatelné sice je, za turublence už to nemusí být až tak pravda (praxi ověřovat nechci)  
2. k těm letadlům - nedodržení minimální rychlosti letu při přiblížení (což je u většiny letadel v poslední fázi přiblížení těsně před podrovnáním cca 1,5 násobek rychlosti pádové) je závažnou hrubou pilotní chybou a minimálně důvodem k nesložení zkoušky pro získání pilotního průkazu - případně k odebrání pilotního průkazu připřezkušovacím letu. Přistává se vždy stále stejnou rychlostí předepsanou pro typ letadla, výjimečně s mírným navýšením při turbulenci a při bočním větru (limity popsány v letové příručce).  
3. To co padák snese je určitě dobré vědět, stejně jako je lepší přibrzdit než to do něčeho nahulákat. Do města a stísněných prostor jsem už taky párkrát přistával, a v posledních letech i na menším vrclíku (zat. cca 1,5), ale vždy, když hrozilo zvýšené riziko turbulence jsem přezbrojil nebo do toho raději nešel. 
4. Nejsem pro tomu se učit v praxi nové věci, ale při znalosti všech rizik s tím spojených a tato rizika právě u tohoto případu, narozdíl od skvěle vysvětlených jiných věcí, dle mého názoru bohužel v článku popsaná nejsou. Text bych doplnil upozorněním, že je nezbytné znát velice dobře vlastnosti konkrétního padáku při přetažení ověřené v dostatečné výšce a nejlépe i v turbulenci (což je trochu problém, protože turbulence ve výšce je jiného charakteru, než ta mechanická přízemní, která se v hojné míře vyskytuje na většině našich dropzón a to již při malé rychlosti přízemního větru) a vždy si při přiblížení se staženými řídičkami ponechat určitou rezervu pro podrovnání. 
Abych nemluvil pouze negativně, sám při výuce přistávání na menších padácích (výhradně z přímého přiblížení bez narychlení) vyžaduji právě tento typ přiblížení s mírným přitažením řídiček (cca 25-30%), je potřeba poznamenat, že toto přitažení sice zpomalí dopřednou rychlost, ale často zlepší klouzavost, takže namísto aby se rozpočet na přistání zkrátil se prodlouží a to je určitě potřeba mít v praxi zvládnuté než se člověk pustí do stísněných prostor. :)
 5 Přidal Pavel Skotak, 28. 04. 2007 11:20
" If you are too afraid to stall your canopy even at a safe altitude, you are not alone. Many jumpers avoid stalling their canopies altogether, assuming that this type of maneuver is dangerous and has no real purpose. I can ussure you that stalling can be a perfectly reasonable maneuver, and the benefits of exploring your canopys slow flight limits cannot be measured. In the end, landing is a slow flight maneuver, and your comfort in this mode will be reflected in your ability to land your parachute safely." 
 
Brian Germain 
The PARACHUTE and its PILOT
 6 Přidal Ivan Kraus, 13. 07. 2007 17:02
To že není obecně prováděn nácvik přetažení v bezpečné výšce je pro mne velmi překvapující. K této problematice doporučuji článek \"The Stall\" na dropzone.com od stejného autora (B. Germain) a dovoluji si uvést citaci jedné věty z tohoto textu vztahující se k nácviku situací při přetažení \"...such maneuvers should always be performed at an altitude that will allow for a safe cutaway...\" (takovéto manévry by vždy měly být prováděny ve výšce umožňující bezpečný odhoz) null

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Předch.   Další >