Hledání

Přihlášení

Home arrow Fórum

Diskuzní fórum 4000.cz

 
Stránka: [1] 2 
Seznam Skydiving Začátečníci a zájemci
    Témata Autor Datum
thread link
Prerušené AFF :-(
melfli 14. 07. 2009 08:58
thread link
thread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Maličkej 14. 07. 2009 09:56
thread link
thread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Hanka 14. 07. 2009 10:21
thread link
thread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
jennys 14. 07. 2009 14:26
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
tuton 14. 07. 2009 17:18
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Roman 14. 07. 2009 22:46
thread link
thread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Jaroslav 06. 09. 2012 21:57
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
mino 07. 09. 2012 09:09
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Adriana Špottová 07. 09. 2012 13:43
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Jaroslav 07. 09. 2012 19:42
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Jaroslav 08. 09. 2012 17:26
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Gondo 08. 09. 2012 19:48
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Jaroslav 09. 09. 2012 14:20
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Jaroslav 16. 09. 2012 12:04
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Jaroslav 11. 06. 2013 20:33
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Prerušené AFF :-(
Hanka 11. 06. 2013 23:43
emo
Kde začít?
Adam 06. 01. 2013 14:32
thread link
thread link Re:Kde začít?
mino 06. 01. 2013 20:00
thread link
thread link Re:Kde začít?
Petr Karas 06. 01. 2013 23:26
thread link
thread linkthread link Re:Kde začít?
mino 07. 01. 2013 11:12
thread link
thread link Re:Kde začít?
Hanka 07. 01. 2013 12:52
thread link
Aff level 2
Jaroslav 16. 09. 2012 12:14
thread link
thread link Re:Aff level 2
Eliša 16. 09. 2012 13:10
thread link
thread link Re:Aff level 2
Eliša 16. 09. 2012 15:09
thread link
thread linkthread link Re:Aff level 2
Jaroslav 17. 09. 2012 08:51
thread link
thread link Re:Aff level 2
mino 17. 09. 2012 09:14
thread link
thread linkthread link Re:Aff level 2
Jaroslav 17. 09. 2012 10:01
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Aff level 2
Gondo 17. 09. 2012 10:12
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Aff level 2
Jaroslav 18. 09. 2012 10:30
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Aff level 2
Jaroslav 18. 09. 2012 10:30
thread link
thread link Re:Aff level 2
Eliša 18. 09. 2012 21:12
thread link
thread linkthread link Re:Aff level 2
Eliša 19. 09. 2012 21:49
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Aff level 2
Jaroslav 19. 09. 2012 22:09
thread link
thread linkthread link Re:Aff level 2
Jaroslav 19. 09. 2012 16:27
thread link
thread link Re:Aff level 2
Jaroslav 13. 10. 2012 18:21
thread link
thread linkthread link Re:Aff level 2
Goldik27 18. 10. 2012 13:09
thread link
Kde se skáče v Pardubickém kraji
Peťan 06. 08. 2012 21:11
thread link
thread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
milan 07. 08. 2012 12:28
thread link
thread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Peťan 07. 08. 2012 21:14
thread link
thread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
milan 08. 08. 2012 00:29
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
BB 08. 08. 2012 12:23
thread link
thread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
JirkaH 08. 08. 2012 14:00
thread link
thread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Hanka 08. 08. 2012 14:01
thread link
thread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
milan 08. 08. 2012 14:27
thread link
thread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Michal 09. 08. 2012 00:26
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Hanka 09. 08. 2012 11:15
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Michal 09. 08. 2012 13:05
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Análek 09. 08. 2012 16:09
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
milan 09. 08. 2012 16:52
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Hanka 09. 08. 2012 21:35
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
milan 09. 08. 2012 21:50
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Eliša 15. 08. 2012 18:52
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Eliša 17. 08. 2012 07:08
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
BB 10. 08. 2012 10:10
emo
Jak začít s létáním ve wingsuitu?
Tomáš Benda 04. 02. 2012 17:52
thread link
thread link Re:Jak začít s létáním ve wingsuitu?
hors 05. 02. 2012 10:23
thread link
thread link Re:Jak začít s létáním ve wingsuitu?
Hanka 05. 02. 2012 10:49
thread link
thread linkthread link Re:Jak začít s létáním ve wingsuitu?
Tomáš Benda 05. 02. 2012 11:54
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Jak začít s létáním ve wingsuitu?
Mocal 06. 02. 2012 15:36
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Jak začít s létáním ve wingsuitu?
Gondo 06. 02. 2012 16:36
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Jak začít s létáním ve wingsuitu?
Michal 10. 08. 2012 13:04
thread link
Kde se skáče v Pardubickém kraji
Ded 09. 08. 2012 22:18
thread link
thread link Re:Kde se skáče v Pardubickém kraji
Hanka 10. 08. 2012 09:32
thread link
Re:
Tomáš Benda 05. 02. 2012 11:50
thread link
LIcence
Laďa Biel 12. 08. 2009 09:27
thread link
thread link Re:LIcence
Gondo 12. 08. 2009 09:32
thread link
strach je normální věc: :)
1nf 16. 07. 2009 10:43
thread link
odvaha
melfli 16. 07. 2009 10:14
thread link
AFF
gregg 23. 06. 2007 15:17
thread link
thread link Re:AFF
Lojzek 25. 06. 2007 12:55
thread link
thread linkthread link Re:AFF
Gondo 25. 06. 2007 13:34
thread link
thread link Re:AFF
Stanislav Jedlička 05. 08. 2008 21:32
thread link
thread link Re:AFF
Stanislav Jedlička 05. 08. 2008 21:33
thread link
thread linkthread link Re:AFF
Hanka 06. 08. 2008 08:21
thread link
thread link Re:AFF
Charlie 25. 06. 2009 23:29
thread link
thread linkthread link Re:AFF
Hanka 26. 06. 2009 09:22
thread link
Rozpočet na přistání
Sigi 04. 11. 2008 20:18
thread link
thread link Re:Rozpočet na přistání
Gondo 05. 11. 2008 10:13
thread link
thread link Re:Rozpočet na přistání
hors 05. 11. 2008 12:24
thread link
thread link Re:Rozpočet na přistání
Hanka 05. 11. 2008 16:47
thread link
thread linkthread link Re:Rozpočet na přistání
Sigi 07. 11. 2008 12:32
emo
thread link Re:Rozpočet na přistání
Wolfíček 09. 11. 2008 18:02
thread link
Získání kategorie A
Jirka 03. 07. 2007 20:53
thread link
thread link Re:Získání kategorie A
Jirka 04. 07. 2007 07:37
thread link
thread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hanka 04. 07. 2007 08:37
thread link
thread linkthread link Re:Získání kategorie A
Lojzek 04. 07. 2007 11:55
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hausi 28. 08. 2007 16:39
thread link
thread link Re:Získání kategorie A
Hanka 28. 08. 2007 17:54
thread link
thread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hausi 02. 09. 2007 19:04
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hanka 03. 09. 2007 08:13
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Petr Karas 27. 10. 2008 10:38
thread link
thread linkthread link Re:Získání kategorie A
Ricmond 03. 09. 2007 13:39
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Gondo 03. 09. 2007 13:49
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Ricmond 03. 09. 2007 13:57
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Gondo 03. 09. 2007 14:15
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hanka 03. 09. 2007 20:13
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Petr 03. 09. 2007 21:10
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Petr 03. 09. 2007 21:10
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
fantomska 03. 09. 2007 21:36
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Petr 03. 09. 2007 21:43
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hanka 03. 09. 2007 22:03
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Mezzanine 04. 09. 2007 10:13
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hausi 04. 09. 2007 23:05
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hausi 04. 09. 2007 23:09
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Lojzek 05. 09. 2007 09:37
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Al 28. 10. 2007 20:19
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Al 28. 10. 2007 20:21
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Clouseau 05. 09. 2007 14:20
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Hausi 07. 09. 2007 15:09
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Získání kategorie A
Lojzek 04. 09. 2007 13:43
thread link
Záznam průběhu seskoku
Sigi 14. 10. 2008 17:24
thread link
thread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 14. 10. 2008 18:41
thread link
thread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
ACMik 14. 10. 2008 19:11
thread link
thread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 14. 10. 2008 19:18
thread link
thread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
hors 14. 10. 2008 19:26
thread link
thread link Re:Záznam průběhu seskoku
Clouseau 14. 10. 2008 20:56
thread link
thread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 14. 10. 2008 21:02
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Clouseau 14. 10. 2008 21:11
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Clouseau 14. 10. 2008 21:18
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Sigi 14. 10. 2008 23:22
thread link
thread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Sigi 15. 10. 2008 11:13
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Jakub 15. 10. 2008 23:52
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
ACMik 16. 10. 2008 08:20
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Clouseau 16. 10. 2008 11:32
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Sigi 16. 10. 2008 11:35
thread link
thread link Re:Záznam průběhu seskoku
jindra 19. 10. 2008 12:07
thread link
thread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 19. 10. 2008 14:18
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Karel Vladař 20. 10. 2008 20:42
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 20. 10. 2008 21:37
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Charlie 20. 10. 2008 21:54
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Petr 21. 10. 2008 20:16
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 21. 10. 2008 20:39
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Milda 21. 10. 2008 21:23
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Petr 21. 10. 2008 21:28
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Sigi 21. 10. 2008 22:15
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
JirkaH 22. 10. 2008 09:38
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Sigi 22. 10. 2008 10:51
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 22. 10. 2008 15:14
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
juraj 22. 10. 2008 16:06
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 22. 10. 2008 16:14
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
JirkaH 22. 10. 2008 21:14
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 22. 10. 2008 21:51
thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 26. 10. 2008 21:06
thread link
thread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Sigi 20. 10. 2008 22:49
thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Záznam průběhu seskoku
Václav Vávra 20. 10. 2008 22:58
thread link
aff pb
Luboš Pinkava 27. 09. 2008 19:27
Stránka: [1] 2 
 

Moderátoři:  hanka